Bible Studies for Growth in God

नेपाली मुख पृष्ठ

नयाँ करार

हाम्रो अनुभवमा नयाँ करार र पूरानो करार बीच के भिन्नता छ?

मल्कीचेदेकको पूजाहारीपन

मल्कीचेदेक, लेवि र अरु अरु पुजाहारिहरूको तुलना।

परमेश्‍वरको नाउँ र येशूको नाउँ

पुरानो नियममा भएको परमेश्‍वरको नाम यहोवा र नया नियममा भएको येशूको नामको अर्थ के हो?

सूर्य अँध्‍यारोमा र चन्‍द्र रक्तमा परिवर्तन हुनेछन्

योएलको अनौठो अगमवाणीको अर्थ।

यहोवाको साक्षी र येशूको साक्षी

सुरुका विश्वासीहरू यहोवाको शाक्षीहरू थिए, कि येशूको साक्षीहरू थिए? साक्षी भनेको के हो?

इस्राएलका चाड़-पर्वहरू

इस्राएलका चाड़-पर्वहरू र तिनीहरूका आत्मिक अर्थहरू।

मोशा र पुत्रत्‍वको बाटो

मोशाको जीवनवाट महत्‍वपूर्ण कुराहरू सिक्‍न सकिन्‍छ जसै मोशा र येशूको जीवनमा धेरै समानता भेटिन्‍छन्। पुत्रत्‍वमा बोलाईएकाहरूले पनि सोही बाटो हिड्नु पर्छ।

चार वटा जीवित प्राणीहरू

ख्रीष्‍टको शरीर (मण्‍डली) का दर्शनहरू।

म हुँ

चौथो जीवित प्राणी।

धर्मशास्त्र र परमेश्वरको वचन

परमेश्वरको वचनको अर्थ बाइबल हो कि अर्कै हो?

पुनर्स्थापनाको वर्ष

धर्मशास्त्रमा पुनर्स्थापनाको वर्षको अर्थ

येशूलाई बुझ्नु

निकोदेमस, फरिसीहरू, उनको आमा बुवा, उनका चेलाहरू, कसैले पनि येशूलाई बुझ्न सकेनन्। के हामीले उहांलाई राम्ररी बुझ्न सकेका छौं?

बेबिलोन

धर्मशास्‍त्रमा बाबेल र बेबिलोनको अध्‍यन अनुसार परमेश्‍वरको सच्‍चा मण्‍डली र शैतानवाट प्रेरणा पाएर मानिसले बनाएको नक्‍कली मण्‍डली बीच भिन्‍नता।

६६६ र ८८८

६६६ को बारेमा सबै सुनेका छन् तर ८८८ के हो? यि दुई संख्‍यामा लुकिएको अर्थ बुझाउने।

असल गोठालाहरू

बाइबलको समय र अहिलेका असल र झुटा गोठालाहरू।

चिन्‍ह र आर्श्‍चय कामहरू

आफ्‍नो चेलाहरूले उहाँले भन्‍दा महान कामहरू गर्नेछन् भनेर येशूले भन्‍नुभएको कुराको मत्‍लव के हो र हामी झुठा चिन्‍हवाट कसरी बच्‍न सक्‍छौं?

शाऊल र दाऊद

इस्राएल देशका यी दुई राजाहरूले परमेश्‍वर र मानिस प्रति गरेको भिन्‍न ब्‍यवहारबाट धेरै कुरा सिक्‍न सकिन्‍छ। ।

रोटी र दाखरस

प्रभु भोजको शुरुवात पुरानो नियमबाट भएको थियो तर यसको अर्थ के हो?

सामरी स्‍त्री

बाइबलमा भएका कथाबाट हामीले केही नयाँ शिक्षाहरू पाउँछौं। परमेश्‍वरलाई स्‍वभाविक रुपले पुज्‍नु र आत्‍माले पुज्‍नुमा आकाश र धर्तीको फरक छ।

सारा सृष्टिको मेल-मिलाप

विश्‍वास नगर्नेहरू सबै सदासर्वदा अग्‍नि-कुण्‍डमा रहन्‍छन् कि अन्‍तमा तिनीहरू पनि बचाउन सकिन्‍छन्?

प्रभुको आगमन

यो अहिले हुन लाएको छ कि? यसको बारेमा बाइबलको मुख्‍य मुख्‍य पदहरू फेरि हेरेको।

छोटा लेखहरू

-

 

Home Page