Home English Español Nepali Français Hindi Dutch Romanian Other sites Author   

Popis članaka na hrvatskom

Univerzalno Izmirenje Tradicionalno crkveno učenje o vječnoj osudi grešnika temelji se na pogrešnim prijevodima ključnih grčkih i hebrejskih riječi te svjesnom zanemarivanju brojnih biblijskih ulomka u kojima se jasno govori o sveopćem izmirenju.
Univerzalno Izmirenje I Beskrajna Muka Ova dva proturječna učenja razmatrana su u svjetlu karaktera i atributa Božjih.
Skrivena eonska domena “Vječni život”, “Vječno spasenje”, “Vječni oganj” i “Vječni sud”: Jesu li ovi izrazi točno prevedeni u našim Biblijama? Novo proučavanje temeljnih tekstova dovodi do novog razumijevanja ove teške teme.